De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 4 nov in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Met november gaan we de laatste maand van het kerkelijk jaar in. Regelmatig wordt dan door predikanten naar een lezing en een verkondiging naar aanleiding van die lezing uit het laatste bijbelboek ‘Openbaring’ gegrepen. Terugkijkend heb ik dat zelf ook al een keer gedaan in 2016. Toen stond de brief aan Filadelfia centraal. Deze keer wil ik de brief aan Sardes lezen en die be(s)preken.

Het thema voor de verkondiging: Je geloof met een korreltje zand nemen.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Ds. Johan Duijster.

Liturgie:

 

 

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Lector: Liesbeth Batenburg
Solist: Suzanne van der Brug
KND: groep 1 t/m 8

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
Lied 886 vs. 1: Abba, Vader, U alleen

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Predikant opent met welkom en evt. korte inleiding op thema

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 31 vs. 1 en 6

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Psalm 130 vs. 2

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Op Toonhoogte 444, ‘k Stel mijn vertrouwen’ (in Canon)

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing 1
- Openbaring 3: 1-6

Antwoordlied: Lied 919 vs. 1 en 2

Schriftlezing 2
- Matteüs 7: 24-27

Antwoordlied: Lied 338b

Verkondiging n.a.v. thema: Je geloof met een korreltje zand nemen

Muzikale meditatie (naar keuze)

Zingen: Op Toonhoogte 243 ‘Vader, ik aanbid u’

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Collectedoelen
1. Diaconie
2. Kerkrentmeesters
3. Onderhoud kerkelijke gebouwen

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 905

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel