De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 18 nov in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Op deze een na laatste zondag van het kerkelijk jaar gaan we nog een keer naar Openbaring. Zoals Johannes op Patmos het heeft beleefd. Visoenen over de dagen van het laatste kerkelijk jaar. Let op, er staat dus iets anders dan de laatste zondagen van het kerkelijk jaar. Er staat de dagen van het laatste kerkelijk jaar. Het gaat over de laatste duistere dreiging van het Kwaad dat woedt en de Kerk naar het leven staat. Het gaat over een wereld in brand in het einde der dagen. Het gaat over een schepping in barensnood. 

Met daarbij de veelzeggende kanttekening, zoals Okke Jager verwoordde: de bevalling is begonnen! In de verkondiging wil ik u meenemen naar het paardenrennen.wedden op paarden

In Openbaring 6 worden namelijk vier paarden op de renbaan van het einde der wereldgeschiedenis losgelaten. En laten we het wedspel dan maar eens meespelen. Op welk paard zou u uw geld zetten?

Thema: Op het verkeerde paard wedden.

Hartelijk welkom in deze dienst.

Liturgie:

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: Hans van Blijderveen
Lector: Ruben Boogaard
Muziekgroep: Broodhuis
KND: groep 1 t/m 8

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding (Samenzang met Broodhuis)
Met open armen
Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Predikant opent met welkom en evt. korte inleiding op thema

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 42 vs. 1 en 3 (orgel)

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195 (orgel)

Gebed van toenadering: Onbeschrijfelijk (Opw. 719, samenzang met Broodhuis)

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Jezus liefde voor mij (Samenzang met Broodhuis)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Openbaring 6

Antwoordlied: Psalm 147 vs. 3 en 4 (orgel)

Verkondiging n.a.v. thema: Op het verkeerde paard wedden

Zingen: God roept ons (HH 676 - Broodhuis)

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 772 (orgel)

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel