De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 25 nov in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma en ds. Johan Duijster.. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

DSCN4615 25

Het is stil vandaag. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar horen we de stilte doorklinken die gevallen is bij hen die kort of langer geleden een dierbare geliefde aan de dood moesten afstaan.

Als de stilte valt, horen we des te duidelijker het minste of geringste geluid. In de stilte horen we het geluid van Gods stilte die zich in liefde met onze stilte verbindt. In de stilte mogen we ook de namen horen van hen die we zo lief hadden. We mogen hun namen verbinden met Gods heilige naam, die de namen van de mensen die Hij zo lief heeft in zijn handpalmen heeft gegrift.

Thema: In zijn boekrol geschreven.PB231732 25

Hartelijk welkom in deze dienst.

 

 

 

Liturgie:

BETHLEHEMKERK
PAPENDRECHT
ZONDAG 25 NOVEMBER 2018

“In liefde verbonden”

Voorgangers: ds. Henk Talsma en ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Hoboïst: Jolanda den Houter
KND: 1-8

DIENST VAN VOORBEREIDING

* Gemeente komt in stilte de kerkzaal binnen

09.55 Aanvang dienst met prelude op openingslied

Lied van voorbereiding: Ik loop langs grauwe grachten (VL op melodie gez. 126 LvdK - Verwacht de komst des Heren)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 91 vs. 1

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195 (orgel)

Welkom en evt. korte inleiding op thema

Gebed om ontferming

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Psalm 130 vs. 3 en 4

Gebed bij de dienst van het Woord

DIENST VAN HET WOORD

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat (principe)

Zingen: Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (HH 121 vs. 1, 2 en 6)

Kinderen onder naspel naar nevendienst

(ds. Talsma neemt over)

Schriftlezing(en) (NBV)
1ste lezing, Jesaja 25: 6a; 7-9
2de lezing, Openbaring 21: 1-5a; 6b-7

Antwoordlied: Lied 753 vs. 1, 2 en 6

3de lezing, Lucas 23: 44-46; 50; 52-53 - 24: 1-6a

Antwoordlied: Lied 338b

Verkondiging n.a.v. tekst/ thema: ‘In liefde verbonden'

- Muzikale meditatie - Vor deinen Thron tret’ ich hiermit (BWV 668)

Antwoordlied: Lied 727 vs. 1 en 2

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst

(ds. Duijster neemt over)

Gedicht: ‘Die zijn voorbijgegaan’

Herdenking overledenen afgelopen kerkelijk jaar.
- Inleidende woorden

- Noemen van de namen
- Lied ter nagedachtenis

Zingen: Onze namen staan geschreven (melodie Lied 730)

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
- stil gebed
- Onze Vader

Zingen: Lied 769 vs. 1, 2, 4 en 6

Zegen
Amen (1x)