De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 2 december in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

VandaJohannes de Doperag, eerste Advent, lezen we in de kerk mee met het rooster van de kindernevendienst. Daar staat de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper (Lucas 1:5-25) centraal.

Thema is: Een religieuze reus. Ik wil inzoomen op de persoon van Johannes de Doper, de boeteprediker, heraut van Jezus. 

Van harte welkom in deze dienst.

Liturgie:

Bethlehemkerk Papendrecht
Zondag 2 december 2018 (1e zondag van Advent)

Voorganger: Ds. Henk Talsma

Thema: “Zwijgen tot de lofzang losbreekt”

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding:
Wij komen hier ter ere van uw naam - lied 274 uit het Liedboek 2013 (op melodie: Lied 247, Blijf mij nabij)

Verstilling

Opening van de dienst: Aansteken 1e adventskaars

Zingen: (BK kids): Kleine kaars, het is advent.

Aanvangspsalm (staande): Ps. 62:1,5,6

Bemoediging en Groet

Klein Gloria NLB 195

Gebed van toenadering/ Kyrie/ Schuldbelijdenis/Genadeverkondiging/ Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Gez. 125:1,2,5 (Liedboek 1973)

Gebed bij de opening van de Bijbel

BK kids “DROMEN WORDEN WAAR”

PROJECTLIED KERSTPROJECT “Lichtdragers van God” (melodie: Midden in de winternacht)

Schriftlezing: Ps. 62:6-9

Schriftlezing: Luc. 1:5-25; 57-64

Zingen: Gz. 67:1 (Liedboek 1973)

Verkondiging

Muzikale meditatie

Zingen: NLB 512:1-5

Inzameling van de gaven

BK Kids “Familie”(naar Psalm 133)

Pastorale mededelingen

Gebeden: 3 maal onderbroken met : EL 331

Slotlied: NLB 442:1,2

Wegzending en Zegen