De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 16 december in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

(On)geduld is een schone (geloofs)zaak!

Derde Advent. Het zal wel bij de tijd van het jaar horen. Misschien hoort het wel bij de leeftijd. Soms kun je er niet precies een vinger op leggen. Maar ik ervaar een toenemende onrust in mij. Onrust over wat ik om mij heen hoor en zie gebeuren. Een verharding in de samenleving. Meer en meer worden gesprekken zwart-wit discussies waarin we elkaar geen duimbreed ruimte geven. Het is een ontwikkeling die ik ook in de kerk waarneem. Hoewel mensen het soms van je verwachten, ga ik hierin geen stelling nemen. Eerder geef ik er de voorkeur aan om dergelijke ontwikkelingen in het licht van Gods Woord te plaatsen. In dat licht vraag ik mij af: Zouden dergelijke ontwikkelingen niet een gevolg zijn van wat wel beloofd is, maar niet komt? Of in de woorden van Willem Barnard: Waar blijft het overlang, beloofde land van God …? (Gezang 294 vers 2) Het zou zo maar eens kunnen. Maar nieuw is het niet. Eerder is het zelfs vrij logisch. Moeten we dan maar toegeven aan een samenleving die zo hard als de door God vervloekte aarde wordt (Genesis 3:17)? Of kan het ook anders? Thema: (On)geduld is een schone (geloofs)zaak!

Liturgie:

 

 

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Lector: Liesbeth Batenburg
Solist: Leo Kooijman
KND: groep 1 t/m 8

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
HH 321 vs. 1 en 2: Wees mijn verlangen

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Predikant opent met welkom en evt. korte inleiding op thema

Aansteken adventskaars door Tessa en Emma: “Maria op bezoek bij Elisabeth”
Jezus verwachten
maakt ons blij,
kijk maar, drie lichtjes
op een rij.

Aanvangspsalm:
Psalm 28 vs. 1

Bemoediging en groet

Kyriëgebed: Lied 463 vs. 1, 2, 5, 6, 7 en 8

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Psalm 101 vs. 1

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Projectlied

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Genesis 5: 21-29
- Genesis 8: 20-22
- Genesis 9: 20-21

Antwoordlied: Psalm 36 vs. 2
Schriftlezing(en)

- Lucas 13: 6-9

Antwoordlied: Lied 117d

Verkondiging n.a.v. thema: (On)geduld is een schone (geloofs)zaak!

Muzikale meditatie (naar keuze) Süsser Trost, mein Jesus kömmt (J.S. Bach BWV 151 - N.B.: beperken tot ca. 3.30 min.)

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 440 vs. 1, 2 en 3

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel