De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 23 december in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Vierde Advent. We staan aan de vooravond van de kerstnacht. We zingen de voorzang van de engelenzang, ‘Vrede zal op aarde dalen’.consoleengelenzang orig

En inderdaad, zij zongen een lied van die strekking. Daarom wil ik graag op kerstavond de vredesvlag ten top hijsen, zodat deze kleurrijk wappert over de Kerstdagen. Tegelijk kunnen we ons afvragen, in lijn met het ongeduld van de 3de Adventszondag (zie hierboven), hoe zit het met die vrede? Wat is dat precies ‘vrede’? Dekt de vredesvlag de lading wel? Daar wil ik samen met u over nadenken. Verwacht geen pacifistisch-partijpolitieke preek. Dat vooral niet, want daar is de kerk geen podium voor. Eerder een pacifistisch-profetische preek. Thema: Met alle geweld in vrede geloven. 

Liturgie:

 

 

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Lector: Danny Nispeling
Muziekgroep: Broodhuis
KND: groep 1 t/m 8

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding (Samenzang met Broodhuis)

In het licht (HH 140)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 43 vs. 3 en 5 (orgel)

Bemoediging en groet

Predikant opent met welkom en evt. korte inleiding op thema

Gebed van vergeving - zingen met Broodhuis ‘Kom met vrede’

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: God roept ons - HH 676 (Samenzang met Broodhuis)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Projectlied

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Genesis 15: 1-15
- Habakuk 1: 1-4 en 3: 17-19

Antwoordlied: Lied 910 vs. 1 en 4

Schriftlezing(en)
- Lucas 1: 39-55

Antwoordlied: Lied 338b

Verkondiging n.a.v. thema: Met alle geweld in vrede geloven

Muzikale meditatie:
Broodhuis zingt - Kom tot ons de wereld wacht (Lied 433)
(alleen Broodhuis)

Collecte: Inzameling van de gaven, kinderen komen terug uit de nevendienst.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 1014 - estafettelied

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel