De Bethlehemkerk

bij de kerstdienst van 25 dec in de Bethlehemkerk (10:30 uur)

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

“Vrede op aarde, in mensen een welbehagen”

Lucas 2 blijft mij elk jaar Vrede op aarde in mensen een welbehagenverbazen. Er is nog geen Kerst voorbij gegaan, geloof ik, dat ik Lucas 2 niet gelezen heb. Wat is er veel om over na te denken in die woorden van Lucas. Ook nu viel mij iets op bij het kiezen van teksten in voorbereiding op de aanstaande diensten. Het zijn de woorden uit Lucas 2:14. Maar dan blijf ik wel liever bij de oudere en meer juiste vertaling. Zoals de woorden zo prachtig klinken in de lofprijzing van de engelen. . Dat is meteen ook het thema. Over de lofprijzing van de engelen dan nog even: het kan niet anders dan dat hun lied meer- of zelfs veelstemmig geklonken heeft. Mijn dochter Deborah gaat dat niet verbeteren. Maar zij gaat samen met een aantal van haar leerlingen ons daar wel een idee van geven. Op Pentatonix-achtige wijze zullen zij een aantal kerstliederen zingen. En haar man, Martijn, hoopt ook mee te doen. In de samenzang, André op het orgel en Martijn op trompet. Ere zij God in de hoge!

Liturgie:

 

 

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Lector: Suzan Huibers
Solist: Martijn de Lange-Duijster
Zangroep: DedeM o.l.v. Deborah de Lange-Duijster
KND: groep 1 t/m 8

VERZOEK: tijdens de dienst a.u.b. geen applaus!

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
DedeM zingt: O Come All Ye Faithful

N.B.: Orgel en trompet nemen over voor samenzang
(intro en vs. 5 orgel en trompet)
Lied 477 vs. 1, 3, 4 en 5: Komt allen tezamen

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 98 vs. 1 en 2

Bemoediging en groet

Welkom en korte inleiding op dienst en thema

DedeM zingt:
Mary Did You Know
Away In A Manger

Genadeverkondiging

Antwoordlied: Lied 471 ‘In dulci jubilo’

(overgang naar Ere zij God beginnend met piano - koraal samen met orgel)
(STAANDE)
Ere zij God, ere zij God

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Projectlied

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Genesis 1: 26-28 en 31 - 2: 2
- Lucas 2: 1-14

Antwoordlied: Lied 481 vs. 3

Verkondiging n.a.v. thema: Vrede op aarde, in mensen een welbehagen

Muzikale meditatie: Song Of Hope (Peter Meechan) - orgel en trompet

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
(N.B.: Tijdens collecte spelen André en Martijn een lied naar eigen keuze)

DedeM zingt:
Silent Night
The First Noël

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

DedeM zingt: Joy To The World

Slotlied - Blaas de bazuin (Joy To The World)

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel en evt. trompet.