De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 30 december in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In deze dienst gaat ds. Henk Talsma voor.30 december

Thema: Van oude mensen, de dingen die (niet) voorbijgaan.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie:

 

 

Thema: “Van oude mensen, de dingen die (niet) voorbijgaan”
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Organist: Andre de Jager
Lector: Liesbeth Batenburg
Voorbereidend orgelspel
Lied van voorbereiding: NLB 213:1,2,3 en 4

Verstilling
Opening van de dienst
Aanvangslied (staande): Psalm 84:1,3

Bemoediging en Groet
Gebed van toenadering/ Kyrie/ Schuldbelijdenis/Genadeverkondiging / Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: NLB 868:1,2 en 5

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderen naar voren

Zingen: NLB 923

Kinderen naar kindernevendienst

1e Schriftlezing: Jesaja 61:10 -62:5 (NBV)

Zingen: Gz. 34:1,2 (Liedboek 1973)

2e Schriftlezing: Lucas 2:21-39 (NBV)

Zingen Gz. 68:1,2 (Liedboek 1973)

Verkondiging

Muzikale meditatie

Zingen: Gz. 160:1,2 (Liedboek 1973)

Inzameling van de gaven

Pastorale mededelingen

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Zingen: Gz. 397:1,3,5,6 (Liedboek 1973)

Zegen