De Bethlehemkerk

Ouderjaarsdienst 2018 om 19:30 uur

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

De vetwalm van oliebollen en de kruitdampen van siervuurwerk strijden met elkaar om de eerste plaats.De kruitdampen zullen wel weer winnen. Evenals in andere jaren. oliebollen en vuurwerk

Tenminste, als we het in geld uitdrukken. Maar in de Bijbel winnen de sterren niet. God houdt ze in zijn hand. En telt ze. Noemt ze bij hun naam. En uit zijn andere hand geeft Hij het vette van de tarwe aan zijn volk. Zijn kinderen. Zijn mensen. Misschien zijn we het onderweg van 1 januari naar 31 december 2018 kwijtgeraakt. Het geloof dat het God niet uit de hand loopt. Of misschien hebben we onderweg juist wel de bevestiging gekregen. Dat God niet loslaat wat Hij begonnen is. Hoe dan ook, Psalm 147 begint met Halleluja en eindigt met Halleluja. Dat is een prachtig thema aan de (laatste) avond van 2018: Halleluja!

Hartelijk welkom in deze dienst.

Liturgie:

 

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
ZG 258 vs. 1, 2 en 3: Al zit gij in het duister (mel. Lied. 713)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 90 vs. 1 en 2

Bemoediging en groet

Predikant opent met welkom en evt. korte inleiding op thema

Gebeden

Zingen: Lied 487

DIENST VAN HET WOORD

1e Schriftlezing: Psalm 147

Antwoordlied: Lied 919 vs. 1 en 3

2e Schriftlezing: Lucas 2: 13-20

Antwoordlied: Lied 478 vs. 1

Verkondiging n.a.v. thema: Halleluja

Muzikale meditatie: Improvisatie over Halleluja (Lennard Cohen)

Antwoordlied: Gezang 259 (LvdK)

Collecte: Inzameling van de gaven.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 511 vs. 1, 2 en 5 (op melodie Siegfried Fietz - https://www.youtube.com/watch?v=aN7dGz6NH5M)
Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

-REFREIN-
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

-REFREIN-
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

-REFREIN-
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

 

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel