De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 6 januari in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Thema: “Als pelgrims onderweg met de wijzen”pelgrims

In deze dienst gaat ds. Henk Talsma voor.

Welkom!

 

 

 

Liturgie:

 

 

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: NLB 513

Verstilling

Opening van de dienst

Aanvangslied (staande): Ps. 72:1,3,6

Bemoediging en Groet

Klein Gloria ( Lied 195)

Gebed van toenadering/ Kyrie/ Schuldbelijdenis/Genadeverkondiging / Aanmoediging tot leven
Antwoordlied: NLB 305

Kinderen naar voren ivm kindernevendienst
Zingen: NLB 218:1,2,5
Kinderen naar kindernevendienst

Schriftlezing: Jes. 60:1-6 (NBV)

Zingen: Lied op melodie van ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (NLB 601)

Schriftlezing: Ef. 3:2-3a, 5-6 (NBV)

Zingen: Lied op melodie van ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (NLB 601)

Evangelie lezing: Mt. 2:1-12 (NBV)

Zingen: Gz. 145:3 (Liedboek 1973)

Acclamatie: NLB 338b Halleluja

Verkondiging

Muzikale meditatie

Zingen: Evangelische Liedbundel 376: 1 en 2

Inzameling van de gaven

Pastorale mededelingen

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Zingen: NLB 802:1,3,4,5,6 (melodie volkslied Israel)

Zegen