De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 20 januari in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Deze dienst gaat het over het verhaal van de bruiloft te Kana (Johannes 2). Thema is: ‘Doe de kruiken vol’ (Johannes 2:7).doe de kruikem vol

Jezus deed het ‘wijnwonder’ in Kana en Hij schenkt die goede wijn van de bruiloft van Kana tot op vandaag.

Het evangelie van Jezus Christus, dat is de goede, ja, zelfs de beste wijn. Wij als kinderen van God zijn ook bewaarders van de goede wijn, die Jezus Christus is. De waterigheid van ons gewone leven verdwijnt, het leven krijgt weer glans, alles wordt nieuw. Meer hierover in de dienst. Van harte welkom!

Liturgie:

 

 

Thema: “Doe de kruiken vol”
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Organist: Andre de Jager
Viool: Elske Kaptein
Lector: Suzan Huibers

Voorbereidend orgelspel
Lied van voorbereiding: Hemelhoog 88

Verstilling

Opening van de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 65:1,2

Bemoediging en Groet

Klein Gloria

Gebed van toenadering/ Kyrie/ Schuldbelijdenis/Genadeverkondiging / Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Ev. Liedbundel 180

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderen naar voren

Zingen: Ev. Liedbundel 456

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: Jes. 62:1-5 (NBV)

Zingen: NLB 525:1,4,5

Evangelie lezing: Joh. 2:1-12 (NBV)

Zingen: Zingende Gezegend 64 (Melodie: Gezang 446, LvdK1973)

Acclamatie: NLB 338b Halleluja

Verkondiging

Muzikale meditatie

Zingen: Hemelhoog 670a

Inzameling van de gaven

Pastorale mededelingen

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Mededelingen.

Slotlied Zingen: Hemelhoog 728

Zegen