De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 3 februari in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Thema: “Een diaconale gemeente”werelddiaconaat

Zondag Werelddiaconaat. In deze dienst gaat ds. H. Talsma voor.

Hartelijk welkom.

Liturgie:

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding:

NLB 906:1,2,6,8

Verstilling

Opening van de dienst

Aanvangslied (staande): Ps. 42

Bemoediging en Groet

Klein Gloria

Gebed van toenadering/ Kyrie/ Schuldbelijdenis/Genadeverkondiging / Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: EL 125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderen naar voren

Zingen: Ev. Liedbundel 430:1,3

Schriftlezing: Deut. 15:1-11(NBV)

Evangelie lezing: Marc. 10:17-30 (NBV)

Zingen: NLB 1005:1,2 Longing for light, we wait in darkness

Acclamatie: NLB 338b Halleluja

Verkondiging “Een diaconale gemeente”

Muzikale meditatie

Zingen: Hemelhoog 3861,2,3,5

Inzameling van de gaven

Pastorale mededelingen

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Zingen: NLB 413

Zegen