De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 17 februari in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Iemand nodigt je uit voor een diner. Hij/zij kookt zelf. Je weet dat dat niet fout kan lopen. Dat alleen al belooft veel goeds. Ook het gezelschap van degene die je uitnodigt, lange tandenis altijd aangenaam.

Voor de dag waarop je uitgenodigd wordt, staat gelukkig niets in de agenda. Toch besluit je om niet te gaan. Je moet je in wat bochten wringen, maar het lukt. Je komt overtuigend over. Je kunt niet. Jammer, maar helaas. Geen probleem, zegt degene die je uitgenodigd heeft. Volgende keer beter.

We lezen Lucas 14: 1-24. Thema is: Geloven met lange tanden.

Hartelijk welkom in deze dienst.

Liturgie

 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
Huis van God (HH 522 vs. 1, 2 en 3)
Melodie: NLB, lied 162; Tekst: Jaap Zijlstra
Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 99 vs. 1 en 8

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Kyrië-gebed

Zingen: Heer, ontferm U over ons (HH 276, 1x voorspelen)

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Alle eer en alle glorie (Lied 305 vs. 1)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Alle eer en alle glorie (Lied 305 vs. 2)

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Lucas 14: 7-24

Antwoordlied: Alle eer en alle glorie (Lied 305 vs. 3)

Verkondiging met thema: Met lange tanden geloven

Muzikale meditatie
Dank sei die Herr (G.F. Händel)

Zingen: Ik geloof in God de Vader (Lied 340b)

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

* (tijdens collecte muziek van orgel/ piano en dwarsfluit)

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Psalm 89 vs. 1, 5 en 6

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel