De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 10 maart in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Het is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Met mijzelf heb ik afgesproken dat ik me wil houden aan de bijbelgedeelten die ook behandeld worden bij de kindernevendienst tijdens het paasproject.Lijdensweken

Formeel begon dit project in het rooster van de kindernevendienst vorige week zondag, omdat men in dit rooster rekent met zeven Lijdenszondagen. De lezing is uit Lucas 18:18-34.

Het thema is: Zo rijk als een luis op een kaal hoofd.

Hartelijk welkom in de dienst.

Lithurgie:

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
Alles wat over ons geschreven staat (Lied 536)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 91 vs. 2 en 7

Bemoediging en groet

Welkom en inleiding op de dienst

Kyrië-gebed
Zingen: Agnus Dei (HH 162)

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Gezegend hij, die in der bozen raad (Psalm 1 vs. 1)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Paasprojectlied

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Lucas 18: 18-34

Antwoordlied: Halleluja (Lied 338c)

Verkondiging met thema: Zo rijk als een luis op een kaal hoofd

Muzikale meditatie
Als ik in gedachten sta (improvisatie?)

Zingen: Een mens te zijn op aarde (Lied 538 vs. 1, 3 en 4)

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 91a

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel