De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 17 maart in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Hoewel er op deze zondag ruimte is voor de doop, is de verwachting dat er in de eredienst niet gedoopt wordt. Er zijn tot nu toe geen aanmeldingen. grote schoonmaakMaar wat niet is kan nog komen.

Voor het bijbelgedeelte dat we lezen maakt het in ieder geval geen verschil. We kiezen voor het bijbelgedeelte dat ook in het kader van het paasproject van de kindernevendienst op het rooster staat, Lucas 19:45-48.

Thema is: Grote schoonmaak. 

Hartelijk welkom in deze dienst.

Liturgie:

Organist: Gerard de Wit
Muziekgroep: Broodhuis
Lector: Danny Nispeling
KND: groep 1 t/m 8

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
God van licht (Opw. 805 met Broodhuis)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 25 vs. 1 en 3

Bemoediging en groet

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Mijn toevlucht

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Paasprojectlied

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Psalm 26 (lezen en zingen)

Zingen: Psalm 26 vs. 3 en 4

-vervolg lezing-Psalm 26

- Lucas 19: 41-48

Antwoordlied: Alles voor Hem

Verkondiging met thema: Grote schoonmaak

Muzikale meditatie: door Broodhuis
Via Dolorosa

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 543

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel