De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 24 maart in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In deze eredienst hoopt ds. Henk Talsma voor te gaan.hak doe boom maar om Thema is 'Hak die boom maar om...'

we lezen uit de bijbel Lucas 13:1-9

Van harte welkom.

Liturgie:

 

 

Voorbereidend orgelspel

Liederen van voorbereiding: Hemelhoog 336

Hemelhoog 437 (2x)

Verstilling

Opening van de dienst

Aanvangslied (staande): Ps. 138: 1,2,4

Bemoediging en Groet

Gebed van toenadering/ Kyrie/ Schuldbelijdenis/Genadeverkondiging / Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Hemelhoog 479 Heer, U bent mijn leven

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderen naar voren

Zingen Paasprojectlied: Pasen is een nieuw begin

Schriftlezing: Ex. 3:1-8a

Zingen: Gz. 189 Liedboek 1973

Schriftlezing: 1 Kor. 10:1-6;10-12

Evangelie lezing: Lucas 13:1-9

Zingen: Hemelhoog 562:1,2

Verkondiging “Hak die boom maar om”

Muzikale meditatie

Zingen: Hemelhoog 627

Inleiding collecte ZWO

Inzameling van de gaven

Pastorale mededelingen

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Zingen: Evangelische Liedbundel 285

Zegen