De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 31 maart in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Met het paasproject van de kindernevendienst volgen we Jezus door Jeruzalem. Van de Olijfberg naar de Tempelberg. Van de tempel en het onderricht naar een maaltijd in een bovenzaal. In de eredienst op deze zondag gaan we met Jezus mee van binnen, uit de bovenzaal, naar buiten, naar Getsemané, getsemane

van vriendschap naar verraad. Dat nemen we dan ook als thema: Van vriendschap naar verraad.

We lezen daarbij Lucas 22: 14-23 en 31-34. Hartelijk welkom in de dienst.

Liturgie:

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
Lied 218

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 122 vs. 1

Bemoediging en groet

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed

Genadeverkondiging

Zingen: Een machtig Maker (HH 424 - samenzang met combo)

Aanmoediging tot leven

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Paasprojectlied

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Lucas 22: 14-23 en 31-34

Antwoordlied: Lied 586

Verkondiging met thema: Van vriendschap naar verraad

Muzikale meditatie
Agnus Dei (Lam van God - combo)

Zingen: Hij kwam bij ons ((HH 424a; 1, 3 en 4 - samenzang met combo)

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 546

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel