De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 7 april in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Het verraad was een succes. Jezus is gevangengezet. Maar ook nu moeten we hem volgen. Totdat het niet meer kan. Totdat ook wij het volgen moeten opgeven. ‘Waar ik naartoe ga, daar kunt u niet komen,’ zei Jezus tegen de Joden (Johannes 8: 21). Het zal blijken dat dat onverminderd ook voor ons gverloocheningeldt.

Het thema voor deze eredienst is: Van verraad naar verloochening.

Daarbij staat Lucas 22: 54-62 centraal. Hartelijk welkom in de dienst.

Liturgie:

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding (N.B. we blijven zitten!!!)
Lied 569

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm (N.B. gemeente gaat staan!!!): Psalm 43: 3 en 4

Bemoediging en groet

Predikant opent met welkom en evt. korte inleiding op thema

Gebeden

DIENST VAN HET WOORD

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Paasprojectlied

Refr:
Pasen is een nieuw begin
‘t Begin van nieuwe dromen
Het is nog klein, het is nog pril
Maar wie het ziet, ziet het verschil
De zomer zal weer komen

Dan bloeit de tuin als een roos
Een zee van mooie kleuren
De bloemen komen uit hun knop
en geven jou hun geuren

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en): Lucas 22:54-62 (NBV)

Zingen: HH 589

Verkondiging n.a.v. thema: Van verraad naar verloochening

Muzikale meditatie over ’Ziel, mijn ziel wees stil’ (HH 433)
(Door Beat Maurer en organist)

Collecte: Inzameling van de gaven
Kinderen terug uit nevendienst

Zingen: Lied 833 (2x)

Bevestiging Ambtsdragers

Zingen: Lied 970 vs. 1, 3, 4 en 5

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
- danken
- over de gaven
- voorbede
- stil gebed
- Onze Vader

Mededelingen

Zingen: Lied 968 vs. 1, 3 en 5

Zegen
Amen (1x)