De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 14 april in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Jezus heeft de kerkelijke tuchtcommissie gehad.Laatste Loodjes 300x213

Oordeel: excommunicatie! In de ban! Sterker nog, Jezus moet dood. Maar daar is meer voor nodig dan alleen de geestelijk leiders. Daar is de wereldlijke macht voor nodig. Jezus moet naar Pilatus, de prefect die namens de Romeinse keizer over Judea regeerde. Hij maakt het onmogelijke mogelijk. Een onschuldige man, Jezus, wordt ter dood veroordeeld.

Pilatus haalt allerlei trucs uit de toverdoos, maar het wordt toch veroordeling tot de dood. We lezen Lucas 23:1-7 en 13-25.

Het thema is: Hocus pocus Pilatus pas.   

Liturgie:

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
Lied 553 (JD leidt dit nieuwe lied kort in)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 118 vs. 9 en 10

Bemoediging en groet

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Paasprojectlied

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Lucas 23:1-7
- Lucas 23:13-15

Antwoordlied: Psalm 22

Verkondiging met thema: Hocus pocus Pilatus pas

Muzikale meditatie
Via Dolorosa (Emmelie, Eva & André)

Zingen: Lied 340 (Geloofsbelijdenis - staande gezongen)

 

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 556

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel