De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 21 april in de Bethlehemkerk (Paasviering 2019)

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Vandaag vieren we met elkaar het Paasfeest. Thema is: Met Jezus begraven en opgestaan. We volgen onze Heer in zijn dood, maar zeker ook in zijn nieuwe leven-gevende werkelijkheid.

We mogen opstaan met Hem in het leven.pasen 2019

De lezingen in de dienst zijn: Handelingen 10:34a, 37-43; Colossenzen 3:14; Evangelie: Johannes 20:1-9.

Aan deze dienst wordt meegewerkt door de BK-Kids o.l.v. Jolanda van Blijderveen en er is een muziekgroep o.l.v. Elske Kaptein.

Van harte welkom om de jubelzang van Pasen met elkaar aan te heffen en het Evangelie van Pasen te horen en met elkaar te beleven.

Liturgie:

 

 

Voorganger: Ds. H. Talsma
Organist: Andre de Jager
Lector: Suzan Huibers

Voorbereidend orgelspel

Liederen van voorbereiding:

Ev. Liedbundel 122

Zingen: Gz. 215 (Liedboek 1973)

Verstilling

Aanvangslied (staande): Ps. 68:7

Bemoediging en Groet Klein Gloria

Gebed van toenadering

Woorden van aanmoediging: Col 3:1-4

Antwoordlied: Ev, Liedbundel 341

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderen naar voren

Zingen: [Kinderlied Project Pasen iets anders….]

Kinderen naar kindernevendienst

Schriftlezing: 1 Petr. 1:3-9

Zingen: Ps. 118:9,10

Evangelie lezing: Luk. 24:1-12

Zingen: Ev. Liedbundel 137

Verkondiging

Muzikale meditatie

Zingen Ev. Liedbundel 119

Inzameling van de gaven

Pastorale mededelingen

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Zingen: Evangelische Liedbundel

Zegen