De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 5 mei in de Bethlehemkerk

Geschreven door Super User. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

 In deze eredienst gaat ds. Henk Talsma voor.vredesduif

Hartelijk welkom.

Liturgie:

 

 

Voorbereidend orgelspel
Lied van voorbereiding:
Verstilling
Opening van de dienst
Aanvangslied (staande): Ps. 81
Bemoediging en Groet Klein Gloria
Gebed van toenadering/ Kyrie/ Schuldbelijdenis/Genadeverkondiging/Aanmoediging tot leven
Antwoordlied:
Opwekking 70
Gebed bij de opening van de Bijbel
Kinderen naar voren
Zingen: EL 469
Schriftlezing: Joel 2:21-27
Zingen: EL 79
Evangelie lezing: Joh. 14:23-29
Zingen: HH 370
Verkondiging
Muzikale meditatie
Zingen Gezang 234 Liedboek 1973
Inzameling van de gaven
Pastorale mededelingen
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Zingen: NLB 793
Zegen
Zingen: NLB 708:1,6