De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 19 mei in de Bethlehemkerk

Geschreven door Tycho Jansen. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Net als in de voorgaande dienst lezen we uit een van de - zogenaamde - profeten. We luisteren naar de profeet Hosea. Tussen alle geweld en te midden van veedroogte en plensbuienl moeilijkheden spreekt Hosea ons aan op een prachtige opdracht: Zaai rechtvaardig, oogst met liefde. Ontgin nieuw land. Het is tijd de Heer te smeken, dat Hij nadert met de regen van zijn goedheid (Hosea 10:12). 

Hoopvolle woorden, toen en nu. Woorden die extra betekenis krijgen, als we - met de evangelist Johannes - terugblikken op hoe het gebed om die regenbui werd verhoord. Het thema van deze dienst is: Een meer dan verfrissende bui.

 Liturgie:

 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding (kerkenraad komt binnen) Lied 216, vers 1 en 3

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Predikant opent met welkom en evt. Korte inleiding op thema

Aanvangspsalm: Psalm 118, vers 1 en 3 (N.B. gemeente gaat staan!!!)

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Gebed van toenadering, Kyrië en Schuldbelijdenis,
de Genadeverkondiging en de Aanmoediging tot leven
afgewisseld met coupletten van het Antwoordlied:
Wees mijn verlangen, Hemelhoog 321

Gebed van Toenadering
Hemelhoog 321:1

Kyrië-gebed
Hemelhoog 321:2

Schuldbelijdenis
Hemelhoog 321:3

Genadeverkondiging
Kolossenzen 3:12-13
Hemelhoog 321:4

Aanmoediging tot leven
Kolossenzen 3:14-17
Hemelhoog 321:5

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat
Genesis 15, God sluit een verbond met Abram

Met de kinderen zingen: (kinderlied) lied 805, vers 1

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezingen
Hosea 10:9-15
Johannes 1:10-18

Halleluja-lied: Lied 870:1 en 8

Verkondiging n.a.v. thema: “Een meer dan verfrissende bui”
Centrale tekst: Hosea 10:12b

Antwoordlied: Hemelhoog 445

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Collectedoelen
1. Kerkrentmeesters
2. Diaconie
3. Onderhoud kerkelijke gebouwen

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 416, verzen 1, 2 en 4

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel