De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 9 juni in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Pinksteren !

heilie geestFeest van de Geest Dat vind ik een mooie uitdrukking. Ik ken de Geest niet door en door zoals de Geest mij en ons kent. De Geest van God doorwaait alles en iedereen. Komt tot in de verste uithoeken van het hart en verfrist de oude en diepste plooien van de ziel. Als ik aan de Geest van God denk, dan moet ik denken aan Genesis 1, waar de Geest boven de ongeordende, het woeste, het ongeschapene hangt. En als God dan gaat spreken, gaat de Geest scheppen, want Woord en Geest zijn één, Hoe gewelding moet dan zijn geweest! Dan zie ik bijna letterlijk wat Boudewijn de Groot in dat leid 'Eva' zingt:

Ik houd de wereld in mijn hand
Het glazen ei vol land en wolken
Ik zal de hemel gaan bevolken
Ik roep de varens uit het zand
Ik schud de apen uit mijn mouw
De spikkelpanters en de mieren
Het blauw konijn, de krabbeldieren
Ik strooi topaas, azuur en dauw
 
 
Natuurlijk weet ik wel dat blauwe komijnen er niet zijin, maar als God spreekt, behoort alles tot de mogelijkheden. Hij is een vrije Geest. Over het werk van de Geest gaan we nadenken.
Uiteraard, want het is Pinksteren. Waar zit de vreugde van de Geest nu ?
 
Thema: het feest kan beginnen, want de Geest is 'binnen'.
 
Liturgie:

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding:
Heilige Geest van God (HH 229 - André)

Verstilling

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 67 vs. 1 en 2 (André)

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering
Zingen: Aan uw voeten Heer (Opw. 462 - samenzang met Broodhuis)

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

 KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen met de kinderen: Vuur uit de hemel (wisselzang)

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Handelingen 2: 1-13: De komst van de heilige Geest

Antwoordlied: De wind steekt op

- 1 Korintiërs 12: 1-11 : Vele gaven, één Geest

Antwoordlied: Lied 970

Verkondiging met thema: Het feest kan beginnen, want de Geest is ‘binnen'

Zingen: Lied 675

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
(N.B.: Andre speelt op het orgel tijdens de collecte)

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Gebed om zegen (HH 473)

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel