De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 16 juni in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In verband met een studieweek in Roemeniƫ heb ik deze dienst geruild met ds. Henk Talsma. Hij gaat vandaag voor in deze eredienst.trinitas

Het is deze zondag Trinitatis/ Zondag van de vervolgde kerk/ Vaderdag

en we lezen uit Hand. 12:1-19 en Ps. 56:4-5

Liturgie:

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Opwekking 331

 

 

Verstilling

Opening van de dienst
Aanvangspsalm: Psalm 84:1,2

Bemoediging en Groet

Klein Gloria NLB 195

Gebed van toenadering
Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Opwekking 407

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderen nevendienst

Kinderlied: Mijn Vader dank u wel

Schriftlezing: Hand. 12:1-19
Zingen: Ev. Liedbundel 246:1,2

Lezing: Ps. 56:4-5

Verkondiging

Muzikale meditatie

Zingen: Gez. 303:3,5 (Liedboek 1973)

Inzameling van de gaven

Woorden inzetting, gedachtenis

Pastorale mededelingen

gebeden met Onze Vader

Zingen: NLB 381:1,2,4

Delen Brood en Wijn (Muziekgroep begeleidt)

Zingen: NLB 381:6

Dankzegging
Zingen: NLB 103:1,3,5

Wegzending en Zegen