De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 23 juni in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In deze dienst gaat ds. Henk Talsma voor.De oogst is groot arbeiders te weinig

Thema: “De oogst is groot, arbeiders te weinig”

Hartelijk welkom!

 

 

 

Liturgie:

 

 

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: HH 606

Verstilling

Opening van de dienst

Aanvangslied (staande): Ps. 81

Bemoediging en Groet Klein Gloria

Gebed van toenadering/ Kyrie/ Schuldbelijdenis/Genadeverkondiging/Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Ev. Liedbundel 161

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderen naar voren
Zingen: NLB 806

Schriftlezingen:
Jes. 66:10-14c
Gal. 6:14-18
Evangelielezing: Luc. 10:1-12; 17-20

Zingen: Joh. De Heer 232:1,4

Verkondiging

Muzikale meditatie

Zingen: HH 677

Inzameling van de gaven

Pastorale mededelingen

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Zingen: Ps.72:7

Zegen