De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 30 juni in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

We vieren nogmaals het Pinksterfeest. Tenminste, zo zou je het kunnen zien. Het feest van de eerstelingen.belijdenis doen

In onze gemeente is het gebruikelijk dat, als er belijdeniscatechisanten zijn die belijdenis van hun geloof doen,  zij dit op het Pinksterfeest doen. Omdat niet iedereen uit de groep catechisanten daartoe in de gelegenheid was, hebben we het moment van belijdenis verplaatst naar deze zondag. Er zijn acht gemeenteleden die in deze dienst belijdenis van hun geloof willen afleggen. Elders in De Schakel treft u hun namen aan.

Het thema voor deze dienst is: Een volwassen geloof. We lezen daarbij 1 Korintiërs 2.

Maak - als het kan - ruimte in uw agenda en vier het feest met deze eerstelingen mee!

Hartelijk welkom in de eredienst.

 

Liturgie

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
Mijn hulp is van U, Heer (HH 38)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 138 vs. 1

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed

Genadeverkondiging en aanmoediging tot leven

Zingen: Breng ons samen (HH 391)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (Canon)

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- 1 Korintiërs 2: 1-9

Zingen: Lied 634

Schriftlezing(en)
- 1 Korintiërs 2: 10-16

Verkondiging met thema: Volwassen(d) geloven

Muzikaal meditatief: Belijdenis (Sela)

NB: Kinderen komen terug uit de nevendienst.

Zingen: Heer, U bent mijn leven (HH 479)

Openbare belijdenis van het geloof
Gebed
Presentatie
Onderwijzing

Zingen: Psalm 17 vs. 3 (oude berijming)

Vervolg openbare belijdenis van het geloof
Vragen
Handoplegging (en doop)

Zingen: Heer, wijs mij uw weg (Opw. 687 vs. 1 en 2)
Door catechisatiegroep: 1 en 3
Met de gemeente: 2 en 4

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal
DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Zegenlied (HH 473)

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel