De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 21 juli in de Bethlehemkerk

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

BK1907212

In deze eredienst hoopt ds. E. Schuddebeurs uit Houten voor te gaan.
THEMA:            ‘Concurrenten.’
Een ieder is van harte welkom.

Liturgie:

Organist is Robert van Eijl.
Kindernevendienst: groep 1 tot en met 6.

DIENST VAN VOORBEREIDING

 • Voorbereidend orgelspel
 • Zingen:     lied 283 In de veelheid van geluiden
 • Kerkenraad komt binnen
 • Verstilling
 • Overdracht aan predikant door ouderling van dienst
 • Welkom en korte inleiding op het thema
 • De gemeente gaat staan
 • Zingen:     Psalm 15 Wie zult Gij noden in uw tent
 • Bemoediging en groet
 • Zingen:     Klein Gloria
 • Gebed van toenadering
 • Woord van vergeving
 • Aanmoediging tot leven
 • Zingen:     lied 310 Eén is de HEER

DIENST VAN HET WOORD

 • Gebed bij de dienst van het Woord
 • Gesprekje met de kinderen
 • Zingen:     lied 288 vers 1 en 2 Goede morgen, welkom allemaal
 • De kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing:     Oude Testament:         I Samuel 3 vers 8-10
 • Zingen:     lied266 vers 1 en 2
 • Lezing Nieuwe Testament: Handelingen 9 vers 1-6
 • Zingen:     lied 266 vers 3 en 4
 • Evangelie: Lucas 10 vers 38-42
 • Zingen:     lied 266 vers 5
 • Verkondiging n.a.v. het thema ‘Concurrenten’
 • Muzikale meditatie
 • Zingen:     lied 840 vers 1 en 2
 • Inzameling: Kerkrentmeester, diaconie, onderhoud kerkelijke gebouwen
 • Kinderen komen terug uit de nevendienst

DIENST VAN DE GEBEDEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Danken over de gaven
 • Voorbeden
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Mededelingen
 • Zingen: lied 823 vers 1 en 4 Gij hebt, o Vader van het leven
 • Zending en zegen
 • Zingen: Amen
 • Uitleidend orgelspel