De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 18 augustus in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

We zitten nog volop in de vakantieperiode. Ik weet nog wel dat vroeger hiervoor een term gebezigd wed: komkomertijd.komkommertijd

Het wijst op schaarste, op armoede, op gebrek. Misschien moet ik daar praktisch-theologisch op ingaan.

Wellicht is het een thema op mee aan de slag te gaan: komkommertijd.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie

 

 

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
Kom uit de hemel tot ons neer (ZG 221/ HH 483 vs. 1, 2 en 4)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 24 vs. 1 en 2

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Zie de zon (HH 257 vs. 1 en 4 en B)

 

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Genesis 10: 21-25
- Lucas 3: 23, 34-38

Antwoordlied: Psalm 8 vs. 1, 3 en 4

Verkondiging met thema: Verdeel en heers

Muzikaal meditatief inleidend op het antwoordlied

Zingen: Psalm 104 vs. 1, 2 en 7

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 981

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel