De Bethlehemkerk

Gods Zoon komt naar de wereld

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Kerstdienst 25 december 10.30 uur in de Bethlehemkerk. Op zondag 30 november begon het nieuwe kerkelijke jaar: vier adventsweken tot het aanbreken van het kerstfeest. Het eerste ‘grote’ feest van de kerk dat we met alle christenen over de hele wereld vieren: God zélf kwam bij ons. Daarom komen we samen op deze ochtend en lezen we uit Johannes 1: 1-14. I

n de Nieuwe Bijbelvertaling staat boven dit gedeelte: ‘Het Woord is mens geworden’. In de Bijbel in Gewone Taal staat er boven: ‘Gods Zoon komt naar de wereld’. Misschien begrijpen we daardoor beter wat we op het kerstfeest vieren: Immanuël, ‘God met ons’. In deze dienst zal de groep ‘Broodhuis’ medewerking verlenen.