De Bethlehemkerk

God dienen en voor elkaar leven

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondagmorgen 28 december Bethlehemkerk. De zondag na Kerst staat traditioneel in het teken van de 'heilige' familie: Jozef, Maria en het Kerstkind Jezus. Volgens Lucas was Nazareth de stad waar het Kerstkind opgroeide. `Hij nam toe in krachten, werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem┬┤, schrijft Lucas.

In het Matte├╝sevangelie vlucht de familie na de geboorte in Bethlehem naar Egypte, omdat Herodes het op het Kerstkind gemunt heeft. Na Herodes' dood keert het gezin terug naar Juda, naar Nazareth. De christelijke leer beschouwt het gezin als de hoeksteen van de samenleving. De familie van Jezus staat model voor dit christelijk huisgezin. Doel van het gezin is God te dienen en voor elkaar te leven. Meer hierover in de dienst.