De Bethlehemkerk

Tafel van samen

Geschreven door Tycho Jansen. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Morgendienst zondag 8 februari Bethlehemkerk. Op zondag 8 februari vieren we als gemeente van Christus de 'tafel van samen', het Avondmaal. Van harte hopen we dat we onder de koepel van Gods liefde met oud en jong bij elkaar mogen zijn en zo de Heer te ontmoeten. Op de avond van 8 februari vieren we in GKW-verband het Avondmaal in zorgcentrum DeMarkt. U bent allen uitgenodigd!

 

Liturgie
Voorganger : Ds. Thea Bouwman
Organist: Hans van Blijderveen

 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm: Lied 23c: 1, 2, 4 en 5
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 287: 1 en 2
 • Gebed van toenadering
 • Zingen: lied 287: 4
 • Genadeverkondiging en Leefregel: Lucas 12:32 en 33
 • Zingen: Lied 670: 1 en 2
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Zingen: Lied 384: 1 en 3 (ELB)
 • Lezing N.T.: 1 Korinte 12:12-26
 • Zingen: Lied 395: 1 en 2
 • Lezing N.T.: 1 Korinte 12: 27-31
 • Zingen: Lied 395: 3 en 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Geloofsbelijdenis: ELB 289: 1, 2
 • DIENST VAN BROOD EN WIJN
 • Collecte
 • PASTORALE MEDEDELINGEN
 • GEBED OVER DE GAVEN EN VOORBEDE
 • NODIGING
 • ZINGEN: Lied 24: 1, 2, 3 en 4
 • TAFELBEGED
 • ZINGEN: lied 405: 4
 • GEDACHTENIS
 • AANROEPING VAN DE HEILIGE GEEST
 • Zingen: Lied 575: 6
 • VREDEGROET
 • VIERING (=DELEN VAN BROOD EN WIJN)
 • OPROEP
 • TIJDENS DE VIERING twee liederen uit TaizĂ©
 • Zingen: Lied 150a:1
 • Gebed
 • Zingen: Lied 425
 • Zegen