De Bethlehemkerk

Waar het echt om gaat

Geschreven door Huib van der Leeden. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Gezamenlijke morgendienst zondag 15 februari Bethlehemkerk. Mede door de hectische gebeurtenissen in de wereld om ons heen ben ik terechtgekomen bij twee Bijbelgedeelten: ‘De storm op het meer’ (Marcus 4:35-41) en ‘Getsemane’ (Marcus 14:35-41). In beide gedeelten is sprake van angst en wanhoop. Iedereen kent ‘storm’ in zijn of haar leven.

Het kan ons overvallen en de angst komt over ons. We proberen met elkaar na te denken over wat ten diepste ons (levens)probleem is om van daaruit ook troost en vrede te vinden.

Liturgie
Voorganger: Dhr Huib van der Leeden
Organist:    Dhr André de Jager
Lector:
Kindernevendienst : 1 t/m 4.

 • AANVANGSPSALM: Lied 42: 1, 3 en 7
 • STIL GEBED, BEMOEDIGING en GROET
 • GEBED VAN VEROOTMOEDIGING
 • ZINGEN: Lied 43: 5
 • GENADEVERKONDIGING EN LEEFREGEL: Spreuken 3 : 5 t/m 7
 • ZINGEN: lied 835 : 1 en 3
 • GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE BIJBEL
 • ZINGEN: ELB 456: 1 en 2 "Kijk eens om je heen "
 • LEZING O.T: Psalm 107 : 25 t/m 30
 • LEZING N.T. Marcus 4 : 35 t/m 41 en Marcus 14 : 32 t/m 42
 • ZINGEN: Lied 283 : 1, 3 en 4
 • VERKONDIGING
 • MEDITATIEF ORGELSPEL
 • ZINGEN: Lied 247 : 1, 3 en 4
 • COLLECTE en TERUGKOMST KINDEREN NEVENDIENST
 • PASTORALE MEDEDELINGEN
 • GEBEDEN, dank-, voorbede, Onze Vader
 • ZINGEN: Lied 935
 • ZEGEN