De Bethlehemkerk

Veertig dagen woestijntijd

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Vandaag is de eerste zondag van de periode in het kerkelijk jaar waarin we toeleven naar Pasen: hét feest van de kerk! Veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn, uit Egypte, op weg naar het nieuwe land. We lezen Marcus 1:12-15.

In dit gedeelte lezen we dat Jezus, net nadat hij gedoopt was in de Jordaan, 40 dagen in de woestijn verbleef ‘waar hij door Satan op de proef werd gesteld‘. Passend bij dit Bijbelgedeelte is lied 542 uit het Liedboek:
God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga naar ’t land dat Ik u wijs’.
Het volk van God was veertig jaar - een mensenleven lang -
op weg naar het beloofde land, het land van Kanaän.
Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

Veertig dagen woestijntijd, tijd waarin je onder druk komt te staan. Tijd van bezinning, maar ook tijd om keuzes te maken. We hopen van harte op uw en op jouw komst.

Liturgie

Voorganger: Ds Thea Bouwma|
Organist: Andre de Jager

 • AANVANGSPSALM: Lied 25a: 1 en 2
 • STIL GEBED, BEMOEDIGING en GROET
 • GEBED VAN TOENADERING
 • ZINGEN: Lied 836: 1, 2 en 4
 • GENADEVERKONDIGING EN LEEFREGEL: 1 Petrus 3: 21
 • ZINGEN: lied 538: 1, 2 en 3
 • GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE BIJBEL
 • ZINGEN: Lied 840: 1, 2 en 3
 • LEZING O.T: Genesis 9: 8 – 17 (vert. Bijbel in gewone taal)
 • LEZING N.T. Mc 1: 9 t/m 13
 • ZINGEN: Lied 107: 1 en 2
 • VERKONDIGING
 • MEDITATIEF ORGELSPEL
 • ZINGEN: Lied 885: 1 en 2
 • COLLECTE en TERUGKOMST KINDEREN NEVENDIENST
 • KINDERMOMENT: Paasproject
 • ZINGEN: Projectlied
 • PASTORALE MEDEDELINGEN
 • GEBEDEN, dank-, voorbede, Onze Vader
 • ZINGEN: Lied 969: 1, 2, 3 en 4
 • ZEGEN