De Bethlehemkerk

Afscheid van organist Simon van Dalen in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondagochtend 25 september neemt de Bethlehemkerk afscheid van Simon van Dalen als organist. Tot Gods lof en dienst bereid zijn. Hoe doen we dat? Waarmee doen we dat? Wanneer zijn we bereid God te dienen en te loven? Wie zijn geroepen te loven en te dienen? De dominee? De koster? De organist? De koorleider? Over die laatste twee gesproken, Simon van Dalen neemt zondag afscheid als organist van de Bethlehemkerk. Met hem in gesprek kwamen we op het thema ‘Tot lof en dienst bereid’. Want ja, het past een organist en koorleider tot Gods lof en dienst bereid te zijn.

Maar het beperkt zich niet alleen tot hem/ haar. Tot Gods lof en dienst bereid zijn gaat om meer. Om veel meer. Op deze zondag neemt ook ds. Annette Driebergen afscheid van de gemeente van De Morgensterr. Ook zij, geroepen tot lof en dienst van God, weet dat het om veel meer gaat dan de dominee, de organist, de koster en de koorleider. We zijn er allemaal toe geroepen. Met specifieke gaven die God ieder mens geschonken heeft. De Bijbel wil ons ook daarin onderwijzen. We lezen bijv. Exodus 35: 30-35 en 1 Korintiërs 12: 4-11. In verbondenheid met onze zusters en broeders van de Morgensterkerk en in verbondenheid met ds. Anette Driebergen in het bijzonder, bid ik dat het feestelijke ere-diensten mogen zijn voor onze God en Schepper. Thema: Tot uw dienst bereid.

Liturgie

Voorganger: Ds. Johan Duijster,
Organist: Simon van Dalen
Hoboist:Jolanda den Houter
Lector: Tycho Jansen
Kindernevendienst: groep1-8

 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm: Psalm 108 vs. 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Gebed van toenadering
 • Zingen ~ Gezang 232 (HB ’38) vs. 1 en 2
 • Genadeverkondiging
 • Leefregel
 • Zingen: Lied 704
 • Gebed bij de dienst van het Woord
 • Zingen: Lied 923 vs. 1 en 2
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Exodus 35: 30-35 en Korintiërs 12: 4-11
 • Verkondiging
 • Herdersmuziek (door Simon op orgel en Jolanda op hobo)
 • Zingen: Lied 912
 • Collecte:
 • Kinderen terug uit nevendienst
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden, met stil gebed en Onze Vader
 • Zingen ~ Gezang 113
 • Zegen