De Bethlehemkerk

De gemeente op haar best

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

sleutelZondag 13 november gaat ds. Johan Duijster voor in de Bethlehemkerk. We zijn bijna toe aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijd om de balans op te maken. Tijd om ons te bezinnen. Tijd om te zien waar we ‘in de tijd’ staan. Tijd om te ‘horen wat de Geest tot de gemeente zegt’!  Als Zondag Voleinding voor de deur staat, als Eeuwigheidszondag (zoals de laatste zondag van het kerkelijk jaar ook wel heet) op de deur van onze tijd klopt, trekt het laatste bijbelboek mij altijd meer dan anders. Graag wil ik met u lezen en nadenken over Openbaring 3:7-13. Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie

Voorganger: Ds. Johan Duijster,
Organist: André de Jager
Lector: Suzan Huibers
Kindernevendienst: groep 1-6

 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm: Psalm 134
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Klein Gloria (Lied 195)
 • Gebed van toenadering
 • Genadeverkondiging
 • Leefregel
 • Gebed bij de dienst van het Woord
 • Zingen – Lied vvor kerk en school: Psalm 75 vs. 1 en 2
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezing(en): Openbaring 1: 9-20, Openbaring 3: 7-13
 • Zingen: Lied 466 vs. 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 766 vs. 1 en 3
 • Collecte:
 • Kinderen terug uit nevendienst
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Zingen ~ Lied 747 vs. 1, 2 en 3
 • Zegen