De Bethlehemkerk

Voor Hem leven zij allen

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

arm om schouderDeze zondag staat in het teken van gedenken en herdenken, maar ook van vooruit kijken. Vandaag, wanneer we de namen noemen van hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen kerkelijk jaar en wanneer we meer dan anders bepaald worden bij allen die ons zijn voorgegaan, denken we na over de woorden van Jezus uit Lucas 20:38. Daar lezen wij bijzondere woorden: ‘Voor Hem leven zij allen.’ Alleen die woorden al geven hoop, troost, bemoediging, kracht en leven! Hartelijk welkom in deze dienst..

Liturgie

Voorganger: Ds. Henk Talsma en ds. Johan Duijster,
Organist: André de Jager
KND: groep 1-4 

 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm: Psalm 139 vs. 1, 4 en 8
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Gebed van toenadering
 • Zingen: Nu, in deze stilte
 • Genadeverkondiging
 • Leefregel
 • Zingen: Psalm 33: 8
 • Gebed bij de dienst van het Woord
 • Zingen – Lied voor kerk en school: Psalm 75 vs. 7
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Lucas 20: 27-44
 • Zingen: Lied 960 vs. 2 en 3
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 735 vs. 1, 2 en 4
 • Collecte
 • Kinderen terug uit nevendienst
 • Herdenking overledenen afgelopen kerkelijk jaar.
 • Zingen: Lied 730
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • ZIngen: Lied 801 vs. 1, 3, 6 en 8
 • Zegen