De Bethlehemkerk

Vakantietijd

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

advent 1Zondag 27 november gaat ds. Johan Duijster voor in de Bethlehemkerk. Eerste Adventszondag. Ik heb er naar uitgekeken. Dat doe ik elk jaar. Zodra het november is, gaat de eerste ‘kerst-cd’ al in de speler. Niet één die u zou verwachten. Dat niet. Het is nogal stevige kerstmuziek. Met dreunend drumwerk en gillende gitaren die bekende liederen begeleiden als ‘O Come All Ye Faithful’ en ‘The First Noel’. Die passen beter bij mijn kerstvoorbereiding en -beleving. Op deze zondag staan we stil bij het allereerste kerstlied. U vindt het waar u het misschien niet verwacht: in Genesis 5. Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie

Voorganger: Ds. Johan Duijster,
Organist: André de Jager
Muziekgroep: Broodhuis
Lector: Tycho Jansen
Kindernevendienst: groep 1-8 

Voor de dienst spelt Broodhuis: Lied 84a

 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm: Psalm 72 vs. 1
 • Aansteken Adventskaars en declamatie
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Gebed van toenadering
 • Gebed bij de dienst van het Woord
 • Zingen – Adventslied (mel. Lied 444)
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezingen: Genesis 4: 17-24 en Genesis 5: 25-31
 • Zingen: Lied 145 vs. 5
 • Verkondiging
 • Zingen: HH 140 ‘In het licht’
 • Collecte: Inzameling van de gaven
 • Pastorale mededelingen
 • Gebed over de gaven en voorbede

Viering Maaltijd van de Heer

 • Inleiding en nodiging
 • Vredegroet
 • Lofprijzing
 • Zingen ~ HH 517 ‘Aan uw tafel’
 • Rondgang brood
 • Rondgang wijn
 • Zingen: HH 416 – Lied 103e – HH 559 - Lied 117d (gedurende de viering)
 • Zingen: Lied 103e vs. 1
 • Zingen: HH 559
 • Zingen: Lied 117d
 • Delen van brood en wijn
 • Dankzegging
 • Zingen ~ Lied 416
 • Zegen