De Bethlehemkerk

Zie Ik sta aan de deur en klop aan

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondag 4 december is de tweede Adventszondag. In deze dienst hoopt mevrouw M. de Bruin uit Molenaarsgraaf voor te gaan. Zelf mag ik voorgaan in Tollebeek. Zoals de meesten wel weten, de gemeente waaraan ds. Ilonka Terlouw is verbonden. Voor deze eredienst heeft zij, samen met haar echtgenoot Remco, mij gevraagd of ik hun dochtertje Roos wil dopen. Natuurlijk! Voor u hier en voor mij daar: moge het diensten zijn om naar uit te kijken, want God wil in ons midden zijn. Hartelijk welkom in deze eredienst.

 

 

Liturgie

 

 • AANVANGSPSALM: psalm 98:3
 • STIL GEBED, BEMOEDIGING en GROET
 • Aansteken van de 2e adventskaars
 • GEBED VAN VEROOTMOEDIGING
 • Zingen lied 919:1 en 3
 • GENADEVERKONDIGING EN LEEFREGEL
 • ZINGEN: lied 103c :1
 • GEBED om het licht van de Heilige Geest
 • ZINGEN: het lied van het adventsproject
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • LEZING N.T. Openbaring aan Johannes hoofdstuk 3: 14-22
 • ZINGEN: lied 439: 1 en 3   Verwacht de komst des Heren
 • VERKONDIGING
 • MEDITATIEF ORGELSPEL
 • ZINGEN lied 435:3 en 4
 • COLLECTE en TERUGKOMST KINDEREN NEVENDIENST
 • PASTORALE MEDEDELINGEN
 • GEBEDEN, dank-, voorbede, stil gebed en het gebed dat Jezus ons leerde
 • ZINGEN: Lied 441: 1 en 10 
 • ZEGEN