De Bethlehemkerk

Een goed wijnjaar!

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

wijngaard2Zondagochtend 8 januari gaat ds. Henk Talsma voor in de Bethlhemkerk. Na een paar dagen elders zal ds. Johan Duijster ’s middags aanwezig zijn bij de afscheidsdienst van ds. J.C. van Trigt van de Sionskerk. Hij is, na lang ziek te zijn geweest, voldoende hersteld om naar de nieuwe gemeente te gaan. Ds. Henk Talsma heeft deze zondag gekozen voor het thema "Eeen goed wijnjaar!". Het gaat over de profetie van Jesaja over de bevrijding van Jeruzaem: stad waar de Heer naar verlangt. Hij legt verbanden naar de bruiloft in Kana, waar water wijn werd.

Liturgie

voorganger: ds. Henk Talsma
organist: André de Jager
k
indernevendienst: groep 1-8

 • afkondigingen
 • lied: Ps 100:1,2,4
 • stil gebed
 • votum en groet
 • lied: 762:1,2,3,4
 • Kyrie gebed
 • lied: 653:1
 • Woord ten leven (uit Hos. 6:1-3)
 • lied: 653:5,7
 • gebed bij de opening van het Woord
 • Kindernevendienst
 • Schriflezing: Jes. 62:1-5; Johannes 2:1-11
 • Lied: Ps. 131
 • Preek
 • Orgelspel
 • Lied: 526:3,4
 • Collecte
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotlied: Ps. 72:6,7
 • Zegen