De Bethlehemkerk

Eén en Eén is Eén!

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

éénZondagochtend 15 januari gaat ds. Johan Duijster voor in de Bethlehemkerk. Voor deze zondag heb ik gekozen voor Deuteronomium 10:1-5 en Lucas 2:22-39. Het zou mooi zijn om die beide bijbelgedeelten thuis van te voren te lezen met de vraag in het achterhoofd: ‘Wat is het verband tussen beide teksten?’ Het thema dat ik boven de preek wil zetten helpt ons misschien een stukje op weg om een verband te leggen: ‘Eén en Eén is Eén!’ Of wordt het nu alleen maar raadselachtiger? Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie

Voorganger: Ds. Johan Duijster
Organist: Hans van Blijderveen
Hobo: Jolanda den Houter
Lector: Danny Nispeling
Kindernevendienst: groep 1-4 

 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm: Psalm 1 vs. 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Gebed van toenadering
 • Genadeverkondiging
 • Aanmoediging tot leven
 • Gebed bij de dienst van het Woord
 • Zingen – Lied 110 vs. 1 en 2 (Hemelhoog)
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezingen: Deuteronomium 10: 1-5 en Lucas 2: 22-32
 • Zingen: Lied 517 vs. 1 en 4
 • Verkondiging
 • Zingen: (Staande) Lied 340b, Geloofsbelijdenis
 • Collecte
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Zingen ~ Lied 513
 • Zegen
 •