De Bethlehemkerk

Gedoopt en Gewijd

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

dopenEen doopdienst op zondag 22 januari in de Bethlehemkerk. Jezus komt in de tempel. Niet op eigen kracht. Handen dragen Hem. Mensenhanden. Handen van vader en moeder. In deze eredienst wordt een kind binnen gedragen in de kerk. Op mensenhanden. Vader en moeder Van Uden dragen hun dochtertje Olivia tot bij de doopvont. Daar mag de naam van de Eeuwige over haar uitgesproken worden. Eén van de tekstgedeelten deze morgen is de toewijding van Jezus in de tempel zoals we die vinden in Lucas 2:22-39. Hartelijk welkom in deze eredienst.

 

Liturgie

Voorganger: Ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Lector: Ruben Boogaard
Kindernevendienst: groep 1-8

 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm: Psalm 8 vs. 1, 2 en 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Kom tot de Vader (Opw. 599)
 • Doopbediening
 • Zingen: Psalm 105 vs. 5
 • Doopgebed
 • Geloofsbelijdenis
 • Geloften gemeente en ouders
 • Gelofte ouders
 • Doopbediening
 • Overhandiging doopkaars en –kaart
 • verwelkoming
 • Zingen: Lied 868 vs. 2 en 4 en 5
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Lucas 2: 21-33 en 39-52
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 740 vs. 1 en 2 (na elk vs refrein van lied 487)
 • Collecte
 • Kinderen terug uit nevendienst
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Zingen ~ Psalm 89 vs. 1, 3 en 6
 • Wegzending & Zegen