De Bethlehemkerk

Van Voorloper tot Doper

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Johannes de DoperDe morgendienst van zondag 29 januari in de Bethlehemkerk wordt geleid door ds. Johan Duijster. Johannes geeft er de brui aan. Als Jezus bij hem in het water stapt, is het moment daar. Zijn werk is voltooid. Hij moet Jezus niet dopen, Jezus moet hem dopen. Denkt hij! Jezus denkt daar anders over. Hij denkt aan Gods Woord. Hij is de vervulling van Gods Woord. De tekstlezing in de eredienst is Matteüs 3. Thema hierbij is: Van Voorloper tot Doper. Hartelijk welkom in deze eredienst.

 Liturgie

Voorganger: Ds. Johan Duijster
Organist: Hans van Blijderveen
Lector: Tycho Jansen
Kindernevendienst: groep 1-4 

 • Mededelingen
 • Aanvangspsalm: Lied 146a vs. 1 en 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Gebed van toenadering
 • Genadeverkondiging
 • Aanmoediging tot leven
 • Zingen: Psalm 91 vs. 2
 • Gebed bij de dienst van het Woord
 • Zingen – Lied 344
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Matteüs 3
 • Zingen: Lied 527 vs. 1 en 5
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 524
 • Collecte
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Zingen ~ Lied 103a vs. 1, 3 en 4
 • Zegen