De Bethlehemkerk

Put versus bron

Geschreven door Huib van der Leeden. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Bij het lezen van de Bijbelverhalen over Jezus komt telkens de vraag weer naar boven: Wie is Hij toch? Denk in dit verband aan de reactie van de discipelen, nadat Jezus de storm tot bedaren had gebracht. Het blijft een boeiende vraag en het is tegelijkertijd verrassend te ontdekken hoe Jezus reageert, praat, zwijgt,, vragen stelt en doet. Het bekende verhaal van Jezus' ontmoeting met de Samaritaanse vrouw staat hier bol van (Johannes 4). We gaan er met elkaar over nadenken en een antwoord zoeken op de vraag wie Jezus is.

Terug naar onze ‘core business’

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

kruis 2Waarom zijn wij christenen? Hoe kan het toch, dat als we deze vraag aan menig kerklid stellen, dat er geen eenduidig antwoord op komt? Uit een vaste kern, die ongeveer wekelijks bijeenkomt, komen al veel verschillende antwoorden naar voren. De een zegt christen te zijn, omdat Jezus de Christus heet. Een ander zegt dat zij christen is, omdat ze gelooft. Een derde zegt christen te zijn, omdat hij dat van huis uit heeft meegekregen. Zo zijn er nog heel wat antwoorden.

Geloven is niet voor angsthazen

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

angsthaasPsalm 84 is één van mijn favoriete Psalmen. Mijn eerste preek die ik houden moest voor het verkrijgen van de preekbevoegdheid was uit Psalm 84. Over de mus en de zwaluw. Inmiddels ben ik zo’n 12 jaar verder en toen ik met de voorbereiding voor de komende erediensten bezig was viel mij deze Psalm weer op. De mus en de zwaluw, het dal van dorheid en de oase, beter één dag bij God dan duizend elders, staan op de ‘drempel’ van het huis van ‘mijn’ God, daar zit, zag ik nu, een ongelooflijke spanning in. Geloven in God is dan ook een spannend gebeuren. Het is niet voor angsthazen. Beter een mus of een zwaluw, dan een angsthaas die de spanning niet verdragen kan. Muzikale medewerking wordt verleend door ‘Broodhuis’.

Tot Zijn dienst en lof bereid

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

handen in lichtOp zondag morgen 5 juni gaat ds. Johan Duijster voor in de Bethlehemkerk. Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Zo klinken de oud berijmde woorden van Psalm 108. Een prachtige Psalm, een mooie melodie. Heerlijk om op de drempel van een eredienst te zingen. Maar komen we ook verder? Verder dan de drempel? Verder dan bereid zijn? Is de lofdienst volbrengen voor ons, mensen van de 21ste eeuw na Christus, en meer dan pakweg 3000 jaar na de instellingen van de verschillende offers, niet een heidense klus geworden? Ter voorbereiding kan thuis gelezen worden: Leviticus 22 en Jeremia 17: 19-27.

Kind en opvoeding

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Bethlehemkerk 18In de eredienst van zondag 17 juli gaat ds. Johan Duijster voor in de Bethlehemkerk. We mogen opnieuw de doop bedienen, nu aan drie kinderen. God vertrouwt ons kinderen toe. Het doopformulier spreekt over hen als kinderen ‘in zonde ontvangen en geboren’. Dat vind ik nogal wat. Kan het niet een beetje minder? Kijk eens naar je kind dat daar op jouw handen in een en al hulpeloosheid gedragen wordt naar het doopwater. Ik zie geen zonde. Alleen maar blanke onschuld. Wat moet je dan met zo’n zin in het doopformulier?

Uit-verkiezing

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zon door bomen 1Uitverkiezing is al een oud - en zeker niet het eenvoudigste - geloofsthema. Het is een van de belangrijkste wapens voor veel gelovigen om elkaar zo nu en dan eens mee om de oren te slaan. In sommige kerken is dit thema nog een ‘heet’ hangijzer. In andere kerken doet het er niet meer toe. Maar hoe zit het eigenlijk? Wat betekenen de woorden van Jezus, dat velen geroepen zijn, maar weinigen uitverkoren? (Matteüs 22:14). Wat zeggen die woorden over onze verhouding met God? Wat zeggen die woorden over onze verhouding naar elkaar? Hoe dan ook, iedereen is uitverkoren om naar deze eredienst te komen.

Bevestigingsdienst: Tot Zijn dienst en lof bereid

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondagochtend 12 juni gaat ds. Johan Duijster voor in een afscheids- en bevestigingsdienst in de Bethlehemkerk. Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Zo klinken de oud berijmde woorden van Psalm 108. Een prachtige psalm, een mooie melodie. Heerlijk om op de drempel van een eredienst te zingen. Maar komen we ook verder? Verder dan de drempel? Verder dan bereid zijn? Is de lofdienst volbrengen voor ons, mensen van de 21e eeuw na Christus, en meer dan pakweg 3000 jaar na de instellingen van de verschillende offers, niet een heidense klus geworden? Ter voorbereiding kan thuis gelezen worden: Leviticus 22 en Jeremia 17: 19-27.

Wil je wel geloven dat het groeien gaat?

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.


De Bethlehemkerk staat zondag 29 mei in het teken van overstappen. De 12-jarigen nemen afscheid van de Kindernevendienst en maken de overstap naar de jeugdcatechese, jeugdkerk en jeugdwerk. In deze overstapdienst gaat ds. Johan Duijster voor. Thema: "Wil je wel geloven dat het groeien gaat?" Van harte welkom namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.