De Bethlehemkerk

“In de gunst staan bij iedereen”

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

avondmaalIn de morgendienst van zondag 22 mei in de Bethlehemkerk gaat ds. Johan Duijster voor, voor het eerst in zijn nieuwe gemeente. Deze zondag vieren we samen het Heilig Avondmaal. We denken met elkaar opnieuw na over de woorden uit Handelingen 2: 47. Het gaat over in de gunst staan bij het hele volk. Er was eens een tuinman die zei: “Ach, de kerk, dat is net een struik die onder de luis zit, maar toch bloeit ze.” Kunnen we dat van onszelf zeggen? Durven we dat van onszelf te zeggen? Of zijn we kritischer? Of minder uitgesproken? Introvert haast? Omdat de wereld het wel gehad heeft met de kerk? En wij zelf eigenlijk ook wel zo langzamerhand? Als dat zo is, wat doen we dan samen in Gods Naam?

"Volg Mij"

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Een feestelijke doopdienst op zondagmorgen 10 april in de Bethlehemkerk. In deze dienst, waarin ds. Henk Talsma voorgaat, zal ook het sacrament van de doop worden bediend. Telkens weer een feestelijke gebeurtenis waarin God zijn naam verbindt aan kleine, nieuwe wereldburgers. We lezen Joh. 21:1-19, waarin Petrus de opdracht krijgt om te zorgen voor de volgelingen van Jezus, afgesloten met de oproep "Volg Mij". Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.

Zin om op te staan

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

PasenIn de morgendienst op Eerste Paasdaf gaat ds. Henk Talsma voor in de Bethlehemkerk. ‘Broodhuis’ verleent muzikale medewerking. Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk. We lezen het verhaal over de ontmoeting van Maria met Jezus bij het geopende graf en over de verschijning van Jezus aan de discipelen.

Intrede ds. J.A.L. Duijster in Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Pinksteren intredePinksterochtend is in de Bethlehemkerk de intrededienst van ds. Johan Duijster. Hij zal bevestigd worden door ds. I. Terlouw uit Huizen. Medewerking wordt verleend door André de Jager - orgel, Marijn de Lange-Duijster - trompet, Deborah de Lange-Duijster - zang - en kinderkoor de BK-Kids. Lector is Rineke Duijster-van Wijk. Van harte welkom op deze bijzondere dienst, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.

Grenzen aangeven

Geschreven door Vincent, Ferdy, Manouk en Romy. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

grenzenDe morgendienst op zondag 17 april in de Bethlehemkerk is een jeugddienst. Het thema van deze jeugddienst is ‘grenzen aangeven!‘ Moet jij ook wel eens je grenzen aangeven op school, op de sportvereniging of gewoon bij vrienden? En wat zijn jouw grenzen? Ga je die grens echt niet over, of verleg je je grenzen? En hoe heb jij je grens bepaald? We hopen op een volle kerk met oud en jong en alles er tussenin! Vooral naar jeugd zijn we op zoek!  Voorganger bij de dienst is dominee E. Groeneveld uit Papendrecht en Creative zal voor de muziek zorgen. Tot dan!
Vincent,  Ferdy, Manouk en Romy

En hoe nu verder…

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In de morgendienst van zondag 3 april gaat gastpredikant ds. J. Kraaijeveld uit Zwijndrecht voor in de Bethlehemkerk. Het Thema is "En hoe nu verder ...". Uit het evangelie lezen we het verhaal van de Emmaüsgangers en in het laatste Bijbelboek lezen we over hoe het verder gaat, gezien door Johannes..
U bent van harte welkom!

Zijn onvergankelijk testament

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

AvondmaalOp Witte Donderdag - 24 maart - gaat ds. Piet van Die om 19.30 uur voor in een gezamenlijke dienst in de Bethlehemkerk. Het laatste dat Jezus met zijn leerlingen deed, was de Pesachmaaltijd vieren. ‘Ik heb er hevig naar verlangd,’ zei hij. Nog één keer kon hij hen zeggen en laten zien waar het op aankwam. Hij gaf de betekenis van de Joodse Paasmaaltijd die avond een nieuwe lading. Brood en wijn zouden het teken zijn van een nieuwe tijd. Het thema van de overdenking: ‘Zijn onvergankelijk testament’.