De Bethlehemkerk

Zijn onvergankelijk testament

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

AvondmaalOp Witte Donderdag - 24 maart - gaat ds. Piet van Die om 19.30 uur voor in een gezamenlijke dienst in de Bethlehemkerk. Het laatste dat Jezus met zijn leerlingen deed, was de Pesachmaaltijd vieren. ‘Ik heb er hevig naar verlangd,’ zei hij. Nog één keer kon hij hen zeggen en laten zien waar het op aankwam. Hij gaf de betekenis van de Joodse Paasmaaltijd die avond een nieuwe lading. Brood en wijn zouden het teken zijn van een nieuwe tijd. Het thema van de overdenking: ‘Zijn onvergankelijk testament’.

Alles achterlaten

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Op zondagochtend 20 maart gaat gastpredikant ds. K. Haasnoot uit Noordwijkerhoud voor in de Bethlehemkerk. Alles achterlaten, een blinde die weer kan zien en een indringende aankondiging van Jezus' lijden en sterven (Lucas 18). Dit alles vanuit het perspectief dat de woestijn weer zal bloeien (Jesaja 35). Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.

Paksdienst in de Bethlehemkerk

Geschreven door Tycho Jansen. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

jeugdkerk PaksIn de Bethlehemkerk gaat ouderling Tycho Jansen voor in een gezamenlijke Paksdienst. Tijdens de Paksdiensten staan dit seizoen dieren in de Bijbel centraal. De band Salvation verleent zijn medewerking. We hopen dat jij / dat u er ook zult zijn. Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.

Lazarus, kom naar buiten

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

LazarusZondagmorgen 7 februari gaat ds. Henk Talsma voor in de Bethlehemkerk. Een specdiale dienst, een ICAP-dienst. Het thema is: Lazarus, kom naar buiten! Het Singelkoor verleent muzikale medewerking. Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.

Stille hoop op Goede Vrijdag

Geschreven door ds. Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Bij de dienst om 19.30 uur in de Bethlehemkerk

GKW logoIn de dienst op Goede Vrijdag gaat ds. Annette Driebergen voor in een gezamenlijke dienst in de Bethlehemkerk. Dan klinkt het verhaal van het lijden van Jezus. Het verhaal van zijn gevangenneming, de pijnlijke tocht door Jeruzalem, de ontmoeting met Pilatus, de gang naar het kruis. Indringende woorden die voor zichzelf spreken. Met liederen, Bijbellezingen (Johannes 18 en 19) en gebeden laten we ons meevoeren naar Golgotha. Stil, onder de indruk om wat gebeurt. Stil, omdat het lijden van Jezus ook ons raakt. Stil, maar tegelijk met stille hoop dat dit niet het laatste woord zal zijn!

Zand en steen

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In verband met de gezamenlijke (GKW) jeuggddienst in De Morgenster wordt op zondagochtend 13 maart in de Bethlehemerkerk een "gewone" dienst gehouden. Daarin gaat ds. Henk Talsma voor. Zie <Lees meer> voor de liturgie.

Ds. C. Haasnoot in Bethlehemkerk

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondagmorgen 28 februari gaat gastpredikant ds. K. Haasnoot uit Noordwijkerhout voor in de Bethlehemkerk. We lezen over de gevangenneming van Jezus in Lucas 22 en over de navolging van Christus in Filippenzen 1 en 2. Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.

40-dagentijd beginnen met De Maaltijd

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Heilig AvondmaalDs. Henk Talsma gaat zondag 14 febrarui voor in de morgendienst in de Bethlehemkerk. Het is vroeg Pasen dit jaar. Zo snel na Kerst- en Epifanietijd valt dit jaar de 40-dagentijd en het feest van Pasen op 27 maart. We gaan de 40-dagentijd in op zondag 14 februari. Dan zullen we samen ook het Heilig Avondmaal vieren. De maaltijd van samen waarmee we het lijden en sterven van onze Heer gedenken en uitkijken naar Zijn toekomst.

Dappere helden in de Bethlehemkerk

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

hamansoren

Zondag 31 januari is het thema in de Bethlehemkerk ‘Dappere helden’. Ds. Thea Bouwman verwelkomt deze zondag kinderen en ouders van de Beatrixschool: het is de dienst in het kader van Kerk en School. De scholen uit Papendrecht zijn elk gekoppeld aan een plaatselijke kerk. De Bethlehemkerk en de Beatrixschool zijn dit jaar gekoppeld en samen is een schooldienst voorbereid.