De Bethlehemkerk

Wat als je geroepen wordt?

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

megafoonDs. Johan Duijster, vanaf medio mei verbonden aan de Bethlehmkerk gaat op zondagmorgen 17 januari voor in de Bethlehemkerk. Wat doe je als je geroepen wordt? Als kind door je ouders. Als ouder door je kind. Als werknemer door je werkgever. Als collega door een andere collega. Etcetera. Er zijn talloze relaties en voor elke relatie geldt dat de ander je roepen kan. Bij je naam, of gewoon ‘Hé, jij daar…!’ En wat doen we dan? Dan kan heel verschillend zijn. Van luisteren tot niet luisteren. En alles wat daar tussenin zit. Maar wat doen we als God roept? Moet je dan meteen wat gaan doen? Moet je meteen je werk neerleggen? Loslaten wie en wat je zo lief en dierbaar is? Eigenlijk is dat best spannend. Vooral als je niet weet wie het is die je roept. Ik bedoel, als je die ander/ Ander die je roept niet zo goed kent. Niet weet wat je van hem/ Hem of haar verwachten kan.

Op de drempel

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

MozesDe oudejaarsavonddienst van 19.30 uur in de Bethlehemkerk wordt geleid door ds. Piet van Die. Op de laatste dag van het jaar lezen we Deuteronomium 34. Zo gebeurt het in de synagoge ook. Dan wel niet op 31 december, maar wel op de laatste dag van het Joodse jaar. De lezing is namelijk het laatste stukje van de Thora, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Die vormen in de joodse Bijbel de kern en worden gedurende het jaar helemaal gelezen. We horen over het eind van het leven van Mozes. Hij staat op de grens van het beloofde land. Vanaf de berg Nebo kijkt hij erover uit. Maar vanaf een berg kun je ook de weg zien die je bent gegaan. Vooruitkijken en terugkijken - dat doen we in deze Oudejaarsdienst. Het thema: Op de drempel.

En het geschiede

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

kaarsjes vierKerstmorgen 25 december 10.30 uur in de Bethlehemkerk. In deze dienst gaatds. Thea Bouwman voor. Thema van de dienst is "En het geschiedde". Alle kaarsen branden, elk hoekje wordt verlicht. Ga nu de wereld door, breng ieder het bericht. We lezen Joh. 1:1-5. In den beginne was het Woord, het woord was bij God en het Woord was God. Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.

Een teken van Hogerhand

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

regenboogZondagochtend 13 december gaat ds. Thea Bouwman voor in de Bethlehemkerk. Op 22 November, de zondag van de Voleinding, brandden we in de eredienst kaarsen: we noemden de namen van hen die ons zijn voorgegaan, medegelovigen uit onze gemeente. We brandden kaarsen ter herinnering om hen te gedenken die ons ontvielen. De komende zondagen zullen we opnieuw kaarsen branden.

Teken van Gods trouw

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

BK doopvont 3De eerste adventsdienst in de Bethlehemkerk, op zondag 29 november, wordt geleid door ds. Thea Bouwman. In deze dienst zal de doop bediend worden. Telkens weer een feestelijke gebeurtenis waarin God zijn naam verbindt aan kleine nieuwe wereldburgers. Door Gods ‘ja’ maakt God hen tot kinderen van het hemelse Koninkrijk. Zo zijn allen verbonden: de kinderen die geboren zijn, wij geloofsgenoten van nu, maar ook onze geliefden die ons zijn voorgegaan. Voor mij is dopen daarom ook een teken van Gods trouw door alles heen tot in Gods eeuwigheid!

Kopje onder

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Bethlehemkerk 18Zondagmorgen 10 januari gaat ds. Thea Bouwman voor in de Bethlehemkerk. Op deze zondag zullen er drie kinderen gedoopt worden: Ivah Noé de Bruyn, Albert Nicolas Matei en Koosje de Jong (hun namen stonden al eerder in De Schakel). Aan deze dienst, met als thema "Kopje onder", zal ook ‘Broodhuis’ haar medewerking verlenen. We hopen opnieuw een feestelijke dienst mee te maken, waarin de dank aan God, voor het gegeven nieuwe leven de boventoon mag voeren.

Laat nu gaan uw knecht

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondagochtend 27 december gaat ds. Henk Talsma voor in de Bethlehemkerk. Op deze eerste zondag na Kerst is het thema van de dienst: ‘Laat nu gaan uw knecht…’ naar aanleiding van Simeon en Anna in de tempel. De evangelist Lucas laat zien dat twee oude mensen rondom dit pas geboren kind getuigen dat dit kind de beloofde Messias is. Velen zullen door dit kind opstaan en velen zullen ten val komen. Dit kind zal het diepste uit de mensen omhoog halen aan schoonheid, liefde, maar ook aan duisternis en haat. Hij maakt het zichtbaar. Schriftlezingen: Jesaja 61:10 - 62:3, Lucas 2:22-39. 

Kerstavond 19 uur: Er is een koning geboren

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

De kerstgezinsdienst op 24 december om 19.00 uur vindt plaats in de Bethlehemkerk. In deze dienst gericht op kinderen zullen we uiteraard het kerstverhaal horen. Maar het is vooral een dienst van plaatjes. In dit geval: het kerstverhaal in Legosteentjes. Daarnaast vertel ik nog het verhaal van een herdersjongen, ook met afbeeldingen. Kinderkoor De Parels, dat prachtige Kerstliedjes zal zingen, is er ook. Natuurlijk zingen we ook met elkaar! Het thema: Er is een koning geboren.

Drastische opruiming

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Op de 2e zondag van de Advent, 6 december gaat ds. Henk Talsma voor in de Bethlehemkerk. We bereiden ons verder voor op Kerst. Thema is: ‘Drastische opruiming’ naar aanleiding van de geschiedenis van Johannes de Doper die oproept tot bekering, omkeer (Mattheüs 3:1-12). In de adventsperiode mogen we ons richten in onze handel en wandel op de Heer die komt met zijn Licht. Van harte welkom!

Geschreven in de palm van Gods hand

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Palm Gods handIn de morgendienst van zondag 22 november gaat ds. Thea Bouwman en ds. Henk Talsma voor in de Bethlehemkerk. In deze dienst gedenken wij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden. Nog één keer klinken hun namen zoals die geschreven staan in de palm van Gods hand, hardop in het midden van onze gemeenschap.