De Bethlehemkerk

Startdienst over 'Goede buren"

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Op zondag 13 september maken Bethlehemkerk en De Morgenster - in de Bethlehemkerk - een gezamenlijke start van het nieuwe seizoen. Voorgangers zijn ds. Thea Bouwman en ds. Annette Driebergen. Zo benadrukken we onze samenwerking op diverse terreinen van het kerkelijk werk. We sluiten voor deze dienst aan bij het thema dat in de Protestantse Kerk voor de startzondag wordt aangeboden: Goede buren! In deze startdienst staan we stil bij het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Op het eerste oog waren hij en het slachtoffer dat hij helpt, niet echt goede buren. Hij kan blijkbaar iets in zichzelf overwinnen om een goede buur te worden. Het is best een uitdaging om goede buren te zijn. Je kunt daarvoor kijken naar je privéomstandigheden, maar ook naar onze kerkgemeenschappen. Zijn we als kerk goede buren voor wie in onze wijk wonen? Zijn wij goede buren voor elkaar? Van harte welkom.

Vertrouwen in God

Geschreven door Tycho Jansen. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Op zondag 30 augustus gaat Tycho Jansen voor in de Betlehemkerk. In deze dienst staat het (of beter: ons, uw en mijn) vertrouwen in en op God centraal. Christus leert ons over het vertrouwen in God. Niet alleen toonde Hij zelf een rotsvast vertrouwen, hij sprak ook over ons vertrouwen in God in de Bergrede. Sterker nog, het staat precies in het midden ervan. Maar vertrouwen komt en blijft niet vanzelf. Er gebeuren dingen in uw en mijn leven en we zien rampen in de wereld, waardoor we zomaar het vertrouwen in de aanwezigheid en de hulp van God (kunnen) verliezen. 

De grootste in het Koninkrijk van de hemel

Geschreven door ds. E. Groeneveld. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

BK bloemstukZondagochtend 9 augustus gaat ds. E. Groeneveld uit Papendrecht voor in de Bethlehemkerk. Het gaat over het worden als de kinderen en Jezus die op zoek gaat naar dat ene verloren schaap. Met als aanleiding Ezechiël 38, waarin God zegt zelf op zoek te gaan naar zijn schapen, ze te bevrijden en te verzamelen. Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.

Niet méér maar anders

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

BK paaskaars detailIn deze dienst zal de herbevestiging plaatsvinden van Pieter de Vos. Hij zal het ambt van missionair ouderling opnemen. We zijn blij dat Pieter zich opnieuw beschikbaar heeft gesteld om een gedeelte van het werk in de wijngaard op zich te nemen. Op dit moment maakt Pieter al deel uit van de beroepingscommissie. Helemaal vreemd in het kerkelijke reilen en zeilen is hij dus niet. Van harte welkom en Gods zegen.

Failliet verklaard

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

De morgendienst onder leiding van ds. Thea Bouwman op 5 juli in de Bethlehemkerk is een doopdienst. De dopeling is afkomstig uit en schippersfamilie. Daarom ook zal er muziek klinken: Scheepje onder Jezus hoede. Onder Jezus hoede heeft de zonde geen macht meer over ons. Want ons leven wordt niet bepaald door de Joodse wet, maar door Gods goedheid.

Levende stenen

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Op zondag 6 september gaat ds. Thea Bouwman voor in  de morgendienst in de Bethlehemkerk. In die dienst zal de doop bediend worden. Telkens weer een feestelijke gebeurtenis waarin God zijn naam verbindt aan kleine, nieuwe wereldburgers. Door Gods ‘ja’, maakt God hen tot kinderen van het hemelse Koninkrijk. Zo zijn allen verbonden: de kinderen die geboren zijn, wij geloofsgenoten van nu, maar ook onze geliefden die ons zijn voorgegaan. Voor mij is dopen daarom ook een teken van Gods trouw door alles heen tot in Gods eeuwigheid!

Een open einde

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In de morgendienst van 16 augustus gaat ds. Henk Talsma voor in de Bethlehemkerk. Het laatste hoofdstuk van Handelingen bevat het verhaal van een reis van Paulus die uitmondt in een gesprek met de Joden in Rome.Daar kondigt hij de missie van de kerk aan: God laat zijn boodschap van redding nu aan andere volken vertellen. Een open einde na een indringgend gesprek. Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.

Effatha: Ga open

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

BK glas in lood 2Op zondagmorgen 2 augustus, midden in de zomervakantie, gaat ds. Henk Talsma voor in de Bethlehemkerk. Het thema voor deze ochtenddienst is Effatha: Ga open.. "Jullie mogen niemand vertellen wat er gebeurd is" zie Jezus tegen de mensen die er bij waren toen hij een dove man genas. Het was echter zo groot wat hij had laten zien, dat de mensen wel moesten getuigen.

Op de proef gesteld

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In de morgendienst van 12 juli gaat ds. J. Kraaijeveld uit Zwijndrecht voor in de Bethlehemkerk. We lezen het verhaal van Abraham die op de proef werd gesteld met de opdracht zijn einge zoon te offeren. Dat hij hem terugkreeg was een teken van de komst en opstanding van de Heer, zo blijkt uit de brief van Paulus aan de Hebreeën. Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.
Klik op <Lees meer> voor de liturgie van deze dienst.

Licht in mijn leven

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondagmorgen 28 juni wordt  in de Bethlehemkerk een aantal ambtsdragers bevestigd in het ambt. Ook zal afscheid genomen worden van een aantal mensen die lange tijd gewerkt hebben ‘in de wijngaard’. Zij maken plaats voor mensen die het werk van de Geest nu, op hun beurt, gaan oppakken. Hun namen vindt u elders in De Schakel. Van harte welkom in deze dienst.