De Bethlehemkerk

Alleen bidden kan ons nog helpen

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Bij de morgendienst in de Bethlehemkerk 26 oktober.
Vandaag mag ik weer voorgaan in de dienst in de Bethlehemkerk. De eerste keer na lange tijd van revalidatie. We zullen nadenken over ‘het gebed’, over vragen, verlangen en vertrouwen. ‘Alleen bidden kan ons nog helpen’ las ik in een grote kop boven een artikel in de krant waarin de situatie geschetst werd van de weinige christenen die nog in Irak, in Bagdad, wonen. Ze leven alle dagen in angst.

Zondagmorgen 28 september Bethlehemkerk

Geschreven door Guus Labooy. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

We hebben steeds in Hebreeën gelezen, daar keer ik nog een keer naar terug: naar Hebreeën 1. Een bijzonder hoofdstuk, het fundament onder de hele brief: hier spreekt Paulus over de identiteit van Jezus. ‘In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord.’
Laten we samen naderen tot dit wonder.
Ds. Guus Labooy

Weerman Reinier van den Berg zondag in Bethlehemkerk

Geschreven door Brenda, Ferdy en Vincent. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Reinier van den Berg"Made in heaven" is het thema van de gezemenlijke jeugddients op zondagmorgen 19 oktober. Reinier van den Berg spreekt graag over het weer, klimaat en duurzaamheid en leert ons dat we verantwoord moeten omgaan met Gods schepping. Wij verheugen ons op een inspirerende dienst. De Paksband zal de dienst begeleiden. Van harte welkom!
Brenda, Ferdy en Vincent

Morgendienst 21 september Bethlehemkerk

Geschreven door ds. Guus Labooy. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

‘Er is zorg en verdriet bij broeders en zusters op tal van plaatsen in de wereld’. Dat schreef Tycho Jansen in het kerkblad en op onze website. Hij wees daarbij op de hernieuwde kracht die straalt uit de woorden van de Bergrede van Christus (Matteüs 5-7): ‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’. (Matt 5:9-10)

Reeks diensten rond de Hebreeënbrief

Geschreven door Guus Labooy. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

De brief aan de Hebreeen heeft me de afgelopen zomervakantie bezig gehouden. Als ik er zo aan terugdenk komen er drie thema's bij me bovendrijven: het gaat over volharden en over de hogepriester Jezus Chrustus die voor ons 'de hemelen is doorgegaan'. Dat ga ik natuurlijk uitleggen: het slaat op de verzoening die Hij heeft bewerkt.