De Bethlehemkerk

Kerkelijk Bureau in De Bethlehemkerk

 

Het Kerkelijk Bureau van de Bethlehemkerk is gevestigd in Zalencentrum De Palm, Van der Palmstraat 1.

Binnen het Kerkelijk Bureau zijn de financiĆ«le zaken en de ledenadministratie van de Bethlehemkerk ondergebracht. Voor financiĆ«le zaken kunt u daar gewoonlijk terecht op dinsdagmiddag van 13.30 - 14.30 uur. Ook kunt u een afspraak maken telefonisch via 078- 642 69 75 of per email via kb.financieel.bk@gmail.com

Doel van de ledenadministratie is het kunnen beschikken over persoonsgegevens ten behoeve van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord. Daartoe worden registers bijgehouden van:

  • leden van de gemeente, waarin naast doopleden en belijdende leden ook de gastleden van de gemeente zijn ingeschreven
  • de niet-gedoopte kinderen van leden van de gemeente en van degenen die blijk hebben gegeven van verbondenheid met de gemeente

Van belang is dat mutaties in het ledenbestand worden bijgehouden. De ledenadministratie krijgt deze voor een belangrijk deel aangeleverd vanuit de gemeentelijke basisadministratie (GBA), daarnaast van predikanten en/of kerkenraadsleden en van de leden zelf. Geboortes dienen altijd door de leden zelf doorgegeven te worden.
Het betreft hier mutaties in de persoonlijke of gezinsgegevens, verhuizingen, bericht van doop, huwelijk, overlijden e.d.
Deze bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Per post naar: Ledenadministratie Bethlehemkerk, p/a G. Dousingel 11, 3351 JE Papendrecht. Per email naar:ledenadministratie_bk@pknpapendrecht.nl
Contactpersoon voor de ledenadministratie is dhr.J.J. de Bie (tel:078-6155746)

De Bethlehemkerk - Van der Palmstraat 1 - Papendrecht - 0786151837