De Bethlehemkerk

Het College van Kerkrentmeesters

In de Bethlehemkerk is het beheer in handen van het College van Kerkrentmeesters. De taakomschrijving van dit college luidt officieel: 'De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden der gemeente, voor zover niet van diaconale aard'. Hieronder vallen het onderhoud van de ge- bouwen, de betaling van traktementen, salarissen, rente van en aflos- sing op leningen, personeelszaken, de uitgave van het kerkblad, enz. Voor deze taak is veel geld nodig en het is dankzij de vele bijdragen en de inspanningen van vrijwilligers mogelijk om het kerkelijk schip drijvende te houden. Een aantal activiteiten van het College van Kerk- rentmeesters wordt hieronder nader toegelicht.

De volgende personen met bijbehorende taakverdeling zijn de leden van het College van Kerkrentmeesters:

 • C.H. Pruim, voorzitter, algemene zaken, Palmzaken
 • W. van den Berg-Eshuis, secretaris
 • H.W. Boerman-den Otter, penningmeester
 • Mw. C. van Noorloos, boekhouding
 • B. Otte, onderhoud gebouwen
 • J.P. Hamerpagt, Kerkbalans, ict

Behalve door een groot aantal vrijwilligers worden de kerkrentmeesters in hun werk bijgestaan door enkele medewerkers: 

Medewerkers

 • J. J. Bakker,  financiĆ«le zaken
 • R. Beindorff, geluidstechnische zaken
 • Mw. H. van Heijst, administratie De Schakel en Solidariteitsfonds
 • J.J. de Bie, ledenadministratie
 • C.B. Nederlof, juridische zaken
 • Mw. A.E. van den Toren, medewerker kerkelijk bureau

Postadres van het College van Kerkrentmeesters: Van der Palmstraat 1, 3351 HA Papendrecht.

De Bethlehemkerk - Van der Palmstraat 1 - Papendrecht - 0786151837